Добровільне медичне страхування.  

Настав страховий випадок?

ЩО РОБИТИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ


При настанні випадку, що має ознаки страхового, Застрахована особа особисто чи через інших осіб, якщо претендує на визнання випадку страховим, повинна повідомити Асистанс «Прем’єр Асістанс», «СОС Сервіс») за телефоном, що вказаний в індивідуальній пластиковій картці/іншому документі, який засвідчує факт страхування, наступну інформацію:

 • номер індивідуальної пластикової картки;
 • прізвище та ім’я Застрахованої особи;
 • назву Страхової компанії;
 • детальний опис обставин випадку та характер необхідної допомоги;
 • контактний телефон;

Лікар – координатор Асистансу проводить ідентифікацію та чинність індивідуальної пластикової картки, надає медичні консультації та, у разі необхідності, скеровує Застраховану особу у відповідний медичний заклад для надання медичної допомоги:

При цьому Застрахована особа зобов’язана виконувати інструкції Асистанса.

* У разі суттєвої зміни тарифної політики медичної установи або з'ясування випадків порушення договірних стосунків та нечесної роботи, Страховик/Асистуюча компанія має право змінити клас медичної установи або видалити таку медичну установу з переліку без попередження Страхувальника. Протягом договору страхування перелік може бути доповнений іншими медичними установами. Правила роботи Асистуючої компанії з медичними закладами, в тому числі графіки роботи та адреси медичних установ, необхідно уточняти в Ассистуючій компанії. Правила роботи оговорені договором співпраці, та можуть бути змінені без погодження з Страхувальником.

Подати заяву про настання страхового випадку

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

У виключних випадках, при одержанні Застрахованою особою медичних послуг у медичному закладі, не передбаченому Договором страхування, але при умові, що це було попередньо узгоджено зі Страховиком (Асистуючою компанією) (!) Страховик здійснює страхову виплату безпосередньо Застрахованій особі (або спадкоємцю) на підставі Заяви на страхове відшкодування та наданих підтверджуючих страховий випадок документів:

 • номер індивідуальної пластикової картки;
 • прізвище та ім’я Застрахованої особи;
 • назву Страхової компанії;
 • детальний опис обставин випадку та характер необхідної допомоги;
 • контактний телефон;

У випадку, якщо оригінали документів пересилаються поштою, рекомендується відправити їх листом з повідомленням, за адресою:

04070 м. Київ,

вул. Братська 14, 3 під’їзд, 6 поверх,

БЦ «Ільїнський»,

АТ «СК «АХА Страхування»,

відділ врегулювання збитків Департамент особистого страхування.

Перелік документів на відшкодування потрібно надати до Страхової компанії в термін, не пізніше 30 календарних днів з дати оплати наданих послуг з врахуванням терміну перебування на лікарняному/виписки зі стаціонару, а також не пізніше 30 календарних днів після припинення або дострокового припинення цього Договору, якщо страховий випадок настав протягом строку дії Договору. У разі надання документів в термін, більший за зазначений, Страховик має право відмовити у страховій виплаті.

У вас виникли запитання, щодо переліку документів, телефонуйте: тел. 499-2-499, та попросіть секретаря з’єднати Вас з співробітником відділу врегулювання збитків Департаменту особистого страхування.

Необхідний перелік документів:

Визначення розміру збитку

СУМА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Розмір страхової виплати за добровільним страхуванням здоров'я внаслідок захворювання (критичні захворювання) - 100% страхової суми.

Загальна сума виплат по кожній Застрахованій особі за одним або декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми, визначеної Договором для цієї Застрахованої особи.

Страховик не відшкодовує витрати, які виникли після закінчення строку дії або достроковому припиненні дії Договору по відношенню до конкретної Застрахованої особи.

Виплата страхового відшкодування

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Рішення про страхову виплату, або відмову у страховій виплаті, приймається Страховиком після отримання всіх документів, необхідних для здійснення страхової виплати, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

Страховик здійснює страхову виплату, або письмово повідомляє про відмову у страховій виплаті, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову виплату або відмову у страховій виплаті.

Отримати страхове відшкодування може:

 • застрахована особа, або
 • один з батьків неповнолітньої застрахованої особи, або
 • спадкоємець згідно чинного законодавства.

Страхове відшкодування на вибір застрахованої особи може бути здійснено:

 • через систему “Аваль-Експрес” (в будь-якому відділенні АППБ „Аваль” на території України при пред`явленні паспорту та ідентифікаційного податкового номеру);
 • на банківський рахунок (картку) застрахованої особи.

Після перерахування коштів Страхова компанія надсилає СМС повідомлення застрахованій особі на тел. номер, зазначений в заяві на відшкодування.

У разі відмови в виплаті (повній/частковій) Страхова компанія надсилає застрахованій особі лист на адресу проживання з зазначенням причини відмови.