Вхід  |  Зареєструватись

Забули пароль?

Увійти

 

Гаряча лінія

0 800 30 27 23

272

Страхування здоров'я на випадок хвороби  

Настав страховий випадок?

ЩО РОБИТИ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ


При настанні випадку, що має ознаки страхового, в термін до 5 (п'яти) робочих діб з дати настання страхового ризику (діагностовано захворювання, зазначені в Договорі) Застрахована особа особисто чи через інших осіб, якщо претендує на визнання випадку страховим, повинна повідомити Страховика за телефоном, що вказаний в п. 12.3. Частини А Договору, наступну інформацію:

  • Номер Договору;
  • Прізвище та ім’я Застрахованої особи;
  • Детальний опис обставин випадку;
  • Контактний телефон.

У випадку повідомлення про страховий випадок в термін більше 5 (п'яти) робочих діб з дати настання страхового випадку застрахована особа або її представник мають надати письмове обґрунтування затримки надання повідомлення. В іншому випадку Страховик має право відмовити у страховій виплаті.

Подати заяву про  настання страхового випадку

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВУ ПРО НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ

Для отримання страхової виплати при добровільному страхуванні здоров'я на випадок хвороби Застрахована особа повинна надати Страховику наступний перелік документів, які підтверджують страховий випадок. Страховик здійснює страхову виплату безпосередньо Застрахованій особі (або спадкоємцю) на підставі Заяви на страхове відшкодування та наданих підтверджуючих страховий випадок документів.

У випадку, якщо оригінали документів пересилаються поштою, рекомендується відправити їх листом з повідомленням, за адресою:

04070 м. Київ,

вул. Братська 14, 3 під’їзд, 6 поверх,

БЦ «Ільїнський»,

АТ «СК «АХА Страхування»,

відділ врегулювання збитків Департамент особистого страхування.

Перелік документів на відшкодування потрібно надати до Страхової компанії в термін, не пізніше 30 календарних днів з врахуванням терміну перебування на лікарняному/виписки зі стаціонару, а також не пізніше 30 календарних днів після припинення або дострокового припинення цього Договору, якщо страховий випадок настав протягом строку дії Договору. У разі надання документів в термін, більший за зазначений, Страховик має право відмовити у страховій виплаті.

У вас виникли запитання, щодо переліку документів, телефонуйте: тел. 499-2-499, та попросіть секретаря з’єднати Вас з співробітником відділу врегулювання збитків Департаменту особистого страхування.Визначення розміру збитку

СУМА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Розмір страхової виплати за добровільним страхуванням здоров'я внаслідок захворювання (критичні захворювання) - 100% страхової суми.

Загальна сума виплат по кожній Застрахованій особі за одним або декількома страховими випадками не може перевищувати страхової суми, визначеної Договором для цієї Застрахованої особи.

Страховик не відшкодовує витрати, які виникли після закінчення строку дії або достроковому припиненні дії Договору по відношенню до конкретної Застрахованої особи.

Виплата страхового відшкодування

ВИПЛАТА СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

Рішення про страхову виплату, або відмову у страховій виплаті, приймається Страховиком після отримання всіх документів, необхідних для здійснення страхової виплати, протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів.

Страховик здійснює страхову виплату, або письмово повідомляє про відмову у страховій виплаті, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття рішення про страхову виплату або відмову у страховій виплаті.

Отримати страхове відшкодування може:

  • застрахована особа, або
  • один з батьків неповнолітньої застрахованої особи, або
  • спадкоємець згідно чинного законодавства.

Страхове відшкодування на вибір застрахованої особи може бути здійснено:

  • через систему “Аваль-Експрес” (в будь-якому відділенні АППБ „Аваль” на території України при пред`явленні паспорту та ідентифікаційного податкового номеру);
  • на банківський рахунок (картку) застрахованої особи.

Після перерахування коштів Страхова компанія надсилає СМС повідомлення застрахованій особі на тел. номер, зазначений в заяві на відшкодування.

У разі відмови в виплаті (повній/частковій) Страхова компанія надсилає застрахованій особі лист на адресу проживання з зазначенням причини відмови.